Rozprawa rozwodowa


Sąd rozpatruje sprawę rozwodową opierając się na relacjach samych rozwodzących się i zeznaniach świadków. Czasami powołuje się na nich również dzieci, pamiętać jednak należy, że zeznawać mogą one dopiero po ukończeniu 17 roku życia (jeżeli są dziećmi stron) lub 13 roku życia – jeżeli nie są dziećmi rozwodzącej się pary. Ewentualne koszty doprowadzenia świadków pokrywają rozwodzący się. Rozprawa kończy się często orzekaniem o winie jednej z pozwanych stron, większość par odstępuje jednak od tego. W takim wypadku rozprawa kończy się rozwodem bez orzekania o winie. W przypadku niezadowolenia z rozstrzygnięcie rozwodu można się w tej sprawie odwołać do sądów II instancji.